Arkivplan - Fræna Kommune - under utarbeiding - 24.10.16

topp-kommune(2)

Fræna kommune sin arkivplan er under arbeid.

Formål for arkivplan i Fræna kommune

Denne arkivplanen skal til enhver tid være retningsgivende for hvordan all dokumentasjon som kommunen trenger i sine daglige gjøremål eller har plikt til å oppbevare for ettertiden skal registreres, oppbevares og nyttes. Den skal vise hva arkivet omfatter og hvordan det er organisert. Det er et krav i forskriftene til arkivloven at kommunene skal ha en slik plan (forskr. § 2-2). For at planen til en hver tid skal være aktuell, må den jevnlig oppdateres og ajourføres. Dette skal skje minst en gang i året. De arkivplanene som er gått ut av bruk skal arkiveres.

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for arkivtjenesten. Godkjent arkivplan skal være med i kommunen sin årsplan.

I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta §1-1). Som administrasjonssjef i Fræna kommune anbefaler jeg alle medarbeidere om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Som rådmann i Fræna kommune oppfordrer jeg alle medarbeidere om å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Fræna kommune xx.xx.xxxx

**** *******

-rådmann-