Utskriftsvennlig versjon

Utvalg og møtebehandling

Saksbehandleres ansvar

 • Opprette saksfremlegg i ePhorte
 • Knytte vedlegg til saksfremlegg i ePhorte
 • Melde opp saken i aktuelle utvalg.
 • Sende saksfremlegg til rådmann for godkjenning via ePhorte.
  • Frist for å levere saksfremlegg til godkjenning er kl. 12:00 mandag uka før møte avholdes.
 • Endre status under fana "behandlinger" fra RE (registrert som sak til utvalget, saksbehandling pågår) til KL (klar til behandling) når sak er godkjent av rådmann.

Utvalgssekretariatets ansvar

 • Sammenstilling og utsending av møteinnkalling/protokoll er utvalgssekretariatets ansvar og utføres i hht. kommunens reglement for utvalg.
  • Saker som ikke er ferdigstilt innen fristen vil ikke bli inkludert.
  • Utvalgssekretær har ikke ansvar for saker som har status RE og disse vil ikke bli tatt med på møteinnkallinga, så fremt ikke anna er avtalt.
  • Det samme gjelder om statusen på saksframlegget er R (reservert) og når det mangler vedlegg
 • Når møteinnkallinga er klar, publiserer utvalgssekretæren denne til kommunens innsynsløsning, og til utvalgsmedlemmer/vara/andre med møterett. Dokumentene lastes også opp i Fluix.

 

 

Innkallinger sendes ut som følger:

Kommunestyre

11 dager før møte

PLØK/formannskap

6 dager før møte

Driftsutvalg

5 dager før møte

Laster...