Utskriftsvennlig versjon

Kassasjon og bevaring

Følgende er henta fra Forskrift om offentlege arkiv (arkivforskriften):

C. Arkivavgrensing, kassasjon, bevaring

§ 3-18.Definisjonar

§ 3-19.Arkivavgrensing

§ 3-20.Bevaringspåbod

§ 3-21.Kassasjon

Laster...