Utskriftsvennlig versjon

Bevaring og kassasjon

Fræna kommune skal utarbeide bevarings- og kassasjonsplan jfr. Forskrift om offentlig arkiv § 16. Inntil videreforholder kommunen seg til de generelle bevarings- og kassasjonsbestemmelsene i Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver

 

Laster...