Utskriftsvennlig versjon

Interkommunale samarbeid og kommunale eierskap

Navn på samarbeid/fagområde

Kommuner som er med i samarbeidet

Arkivorganisering - Ansvar

Saksnr.

Lov om interkommunale selskap 

 

Molde og Romsdal Havn IKS

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset

 

 

Møre og Romsdal Revisjon IKS

 

 

 

Romsdalshalvøya interkommunale Renovasjonsselskap (RIR)

Molde, Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Nesset

 

16/3556

Gass ROR IKS

Molde, Aukra, Fræna, Midsund, Eide og MRFK

 

 

IKT Orkidè

11 kommuner på Nordmøre og Eide, Fræna

 

 

Krisesenteret for Molde og Omegn IKS

Aukra, Fræna, Gjemnes, Eide, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Vestnes, Sunndal og Sandøy

 

17/1420

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal – IKA

Alle kommuner i fylket

Ikke regulert av avtalen

 

Kommunelova § 27 

 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

 

 

 

 

 

 

Kommunelova § 28  Vertskommunesamarbeid

 

Skatteinnfordring

Eide og Fræna

Sak/arkivsystem Fræna kommune

 

IKT driftstjenester

Orkidekommunene + Nesset, Eide og Fræna

Kristiansund

 

Landbrukskontor

Fræna og Aukra

Sak/arkivsystem Fræna kommune

 

Skogbruk

Fræna, Aukra og Eide

Sak/arkivsystem Fræna kommune

 

Regnskap

Eide og Fræna

Eide

 

Trekkontroll

 

Molde

 

PPT

Eide, Fræna, Gjemnes

Eide

 

Rus/sykiatritenester

Eide, Fræna

Eide

 

Tøndergård skole og ressurssenter

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Nesset, Eide, Gjemnes

Molde

 

Beredskap mot akutt forurensning (Riua)

Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra og Fræna

Molde

 

Opplæringskontoret

 

Sak/arkivsystem Fræna kommune

 

Nordmøre Interkommunale innkjøpssamarbeid

 

Kristiansund

 

Regionalt responssenter Orkide (RRO)

 

Kristiansund

 

Kommunelova kap. 11. 

 

Møre og Romsdal 110 sentralen KF

Alle kommuner i fylket

Jfr. arkivplan til Ålesund kommune

 

Andre samarbeidsformer: 

 

Stiftelsen Ergan

Fræna 100%

 

 

Romsdalsmuseet

 

 

 

Fræna Boligstiftelse

 

 

 

Søre Fræna boligstiftelse

 

 

 

Stiftelsen Hustad og Farstad eldreboliger

 

 

 

Skaret Skisenter SA

 

 

 

Biblioteksentralen SA

 

 

 

Heleide aksjeselskap 

 

Eigedomsselskapet Norlund AS

 

 

 

Torabu AS

 

 

 

Aksjeselskap med mindre enn 100% av aksjene

 

Astero AS

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Sandøy, Vestnes, Rauma, Nesset, Eide, MRFK og 7 andre

 

 

Harøysund Næringspark

Molde, Fræna, Aukra, Eide + Istad AS

 

 

Muritunet AS

Alle kommuner i fylket

 

 

Fræna Næringsforum AS

 

 

 

Gassvegen AS

Eide, Gjemnes, Fræna

 

 

Kystlab AS

Molde, Fræna og 10 andre kommuner

 

 

Snarveien AS

 

 

 

Samspleis AS

Alle kommunene i Romsdal og på nordmøre

 

 

Ergan Eigedom AS

Mindre enn 100% av aksjene

 

 

Møreaksen AS

Molde, Aukra, Midsund, Ålesund Hram, MRFK m.fl

 

 

Langfjordforbindelsen AS

MRFK, Molde, Fræna

 

 

Molde Lufthavnutvikling AS

Molde, Fræna, Aukra

 

 

Bjørnsundruta AS

Ikke interkommunalt

 

 

Visit Nordmøre og Romsdal AS

 

 

 

Nordmøre Fiskebåt AS

 

 

 

Laster...