Utskriftsvennlig versjon

Sentrale begreper og definisjoner

Spesielle definisjoner for de enkelte saksområder er beskrevet under det enkelte saksområdet.

Arkivfaglige begreper

Kopiert fra: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Regelverk/Arkivterminologi-bokmaal

Lenka leder til arkivverkets liste med uautoriserte definisjoner av mye brukte arkivbegreper og -termer. Begrep for elektroniske arkiver finnes også listet opp her.

Laster...