Utskriftsvennlig versjon

Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket

Hva skal pliktavleveres?

Alt som er gjort allment tilgjengelig i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medieformat utgivelsen har. Også elektroniske dokumenter er omfattet av loven

Allment tilgjengelig
Et dokument er gjort tilgjengelig for allmenheten når et eksemplar blir lagt fram for salg, utleie eller utlån, eller det på annen måte blir spredt utover en privat krets. Det kan også bli gjort tilgjengelig gjennom framføring, framvisning, kringkasting eller liknende

Pliktavleveringen sørger for at den delen av den norske kulturarven som kommer til uttrykk gjennom publisert materiale, blir tatt vare på for ettertiden. Samtidig er det en viktig kilde for dokumentasjon og forskning i vår egen samtid

Hva skal avleveres?
Kommuner og fylkeskommuner skal avlevere:

  • Langtidsplaner for hele kommunen og fylkeskommunen, både full- og kortversjoner. (Delplaner og sektorplaner skal ikke avleveres.)
  • Rapporter og utredninger av generell karakter.
  • Informasjonsmateriell som brosjyrer, informasjonsaviser, utstillingskataloger og plakater.
  • Postkort og kalendre.
  • Årbøker og årsmeldinger.
  • CDer og DVDer.

Trykt materiale avleveres i fem eksemplarer, mens musikk- og filmutgivelser avleveres i to eksemplarer. Hvis kommunen trykker opp brosjyrer, løpesedler, plakater eller annet materiale for lokale lag og foreninger avleveres disse i to eksemplarer

Hva skjer med materialet?
Dokumentene blir registrert i Nasjonalbibliotekets databaser. Tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. De øvrige blir sendt til universitetsbibliotekene.

Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokument (pliktavleveringslova)

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana

Laster...