Utskriftsvennlig versjon

Deponert til IKA

Arkivskaper

Arkivserie

Deponert

Lundhaugen omsorgssenter

Morsmapper 1995-2015

20.10.2017

Hjemmebaserte tjenester Hjemmetjenesten

Morsmapper 1990-2016

20.10.2017

Aureosen skole

Klassedagbøker 1966-2009 

20.10.2017

Hustad skole

Elevmapper  1975-2015

20.10.2017

Gule folkekole 

Karakterprotokoll 1958-1969

20.10.2017

Gule folkekole 

Klassedagbøker 1916-1984

20.10.2017

Fræna sjukeheim og omsorgssenter -

Morsmapper 2010-2014  

19.06.2017

Bud barne -og ungdomsskule

Møtebok Skolestyre ,  1953-1982 

19.06.2017

Bud barne -og ungdomsskule

Skoledagbøker skolekjøkken/håndarbeid  ,1959-1969 

19.06.2017

Bud barne -og ungdomsskule

Møtebok Tilsynsnemda ,  1960 -1985 

19.06.2017

Bud barne -og ungdomsskule

Møtebok byggenemda/lærarbustad , 1964-1979 

19.06.2017

Bud barne -og ungdomsskule

Møtebok samarbeidsutvalget, 1972-2012 

19.06.2017

Bud barne -og ungdomsskule

Møtebok lærarrådet , 1992 - 1993

19.06.2017

Bud barne -og ungdomsskule

Protokoll  Avgangskarakterar, 2000 - 2007

19.06.2017

Bud barne -og ungdomsskule

Elevmapper , 1973 - 2015 

19.06.2017

Helsestasjonen

Skolehelsetjenesten jenter, 1988-1989

20.04.2017

Helsestasjonen

Skolehelsetjenesten jenter, 1990-1991

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten jenter, 1992-1994

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten jenter, 1994-1996

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten jenter, 1996-1998

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten jenter, 1998-1999

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten gutter, 1988-1989

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten gutter, 1990-1991

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten gutter, 1992-1993

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten gutter, 1994-1995

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten gutter, 1996-1997

20.04.2017

Helsestasjonen

Helsekort, Skolehelsetjenesten gutter, 1998-1999

20.04.2017

Helse og Familie avd. Fysio/Rehabilitering

MORS,  2000-2012

20.04.2017

Helse og Familie avd. Fysio/Rehabilitering

MORS,  2013-2015

20.04.2017

Helserådet

Kopibøker, 1966-1986

20.04.2017

Laster...