Utskriftsvennlig versjon

Elektroniske system - oversikt

System

Leverandør

Start-dato

Slutt-dato

Systemansvar-IT

Fagansvar-Enhet

Innhold

Systemtype

E-P

B-K

(Kontor 2000)

EDB Business partner

01.01.1998

31.12.2007

 

 

Saksarkiv

Noark 4

P

B

Acos Individuell plan

Acos

2017

 

IKT Orkide

Helsestasjon/avlastning

Brukerstyrt,nettbasert system - koordinering (skole, barnevern, helse) pasienter m/sammensatte behov.

 

 

B

Agresso

Unit4

 

 

 

 

Regnskap

 

 

B

Agresso (økonomi 2000)

Unit4

 

 

 

 

 

 

 

B

Arkivplan.no

 

 

 

 

Arkivleder

 

 

 

K

Autocad

CAD-Q

 

 

 

 

Tekniske tegninger

 

 

K

Bokart

Husbanken

 

 

 

 

Kartlegging boligbehov. Ikke vedtak

 

 

 

Bostøtte- husbank

Husbanken

 

 

 

 

 

 

 

*

braArkiv

Geomatikk IKT AS

23.01.2018

 

 

 

Historisk eiendomsarkiv og VVA

 

 

K

Capitech

Capitech AS

 

 

 

 

Tidsregistrering mm.

 

 

B

CMG Journal Winmed 

CMG

09.07.1905

 

 

 

Helsestasjon fengsel

Fagsystem

P

B

eLink

Emit

 

 

 

 

Meldingsutveksling mellom lege, sykehus, pleie og omsorgstjenestene

Register

 

K

ePhorte 5

Evry

01.01.2008

31.12.2018

IKT Orkide

Elisabeth Mathisen

 

Noark 5

E

B

ePhorte ANLEGG

 

28.08.2007

 

 

 

Emnearkiv

Noark 5

E

B

ePhorte BARN

 

28.08.2007

 

 

 

Objektarkiv

Noark 5

E

B

ePhorte EIGEDOM

 

28.08.2007

 

 

 

Objektarkiv

Noark 5

E

B

Ephorte Elements

 

01.01.2019

 

 

 

 

Noark

E

B

ePhorte ELEV

 

 

 

 

 

Objektarkiv

Noark 5

E

B

ePhorte INTERRIM

 

01.11.2016

 

 

 

Emnearkiv

Noark 5

E

B

ePhorte PERS

 

28.08.2007

 

 

 

Objektarkiv

Noark 5

E

B

ePhorte PLAN

 

28.08.2007

 

 

 

Objektarkiv

Noark 5

E

B

ePhorte SAK1

 

01.01.2008

31.12.2011

 

 

Emnearkiv

Noark 5

E

B

ePhorte SAK2

 

01.01.2012

31.12.2015

 

 

Emnearkiv

Noark 5

E

B

ePhorte SAK3

 

01.01.2016

31.12.2019

 

 

Emnearkiv

Noark 5

E

B

ePhorte SKATTB

 

 

 

 

 

 

Noark 5

E

B

ePhorte SKATTP

 

 

 

 

 

 

Noark 5

E

B

ePhorte UTV

 

28.08.2007

 

 

 

 

Noark 5

E

B

ePhorte VOKS

 

01.09.2016

 

 

 

 

Noark 5

E

B

e-Stil PT

Landbruksdirektoratet

 

 

 

 

Produksjonstilskudd

 

 

K

e-Stil RMP

Landbruksdirektoratet

 

 

 

 

Regionalt miljøprogram 

 

 

K

Exchange (Outlook)

 

 

 

 

IKT

Kontorstøttesystem

 

 

K

FDV - Forvaltning drift og vedlikehold

Norkart AS

 

 

 

 

Vei, vann og avløp 

 

 

B

Feide

Identum

 

 

 

 

 

 

 

K

Fronter - e-læringsplattform

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Gerica

Tieto

 

 

 

 

Klientarkiv

Fagsystem

P

B

Gerica ver 8.4.6

Tieto

 

 

 

 

Saksbehandlingsprogram innen pleie/omsorg og helse/sosial.

Fagsystem

P

B

Gisline - Kartdata

Norkart AS

 

 

 

Finn Kjetil Viken

Kart, oppmåling, matrikkel

 

 

K

Gisline Webinnsyn

Norkart AS

 

 

 

 

 

 

 

 

HsPro

Visma

 

 

 

Helsestasjon

Objektarkiv

Fagsystem

P

B

Identum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuell plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ItsLearning

Itslearning AS

01.08.2016

 

Eystein H. Skjærpe

Kim-Atle Kvalvåg

LMS

 

 

 

KF infomal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunal Landspensjonskasse

KLP

 

 

 

Lønn/pers

Person- og pensjonsopplysninger ansatte

 

E

*

KomTek

Norkart AS

 

 

Eystein H. Skjærpe

Finn Kjetil Viken

Forsystem kommunale gebyr og eiendomsskatt

 

 

 

KomTekBrann

 

 

 

 

 

 

 

 

B

Kontor 2000

EDB Business partner

01.01.1998

31.12.2007

 

 

Saksarkiv

Noark 4

P

B

Matrikkel

Kartverket

 

 

 

 

 

 

E

*

Mercell

 

 

 

 

Kirsti Eide

 

 

 

B

Micromarc

Bibits 

 

 

 

Bibliotek

 

 

 

 

Min Arbeidsplan

Lifecare

aug.16

 

 

 

 

 

 

 

Moava

 

 

01.07.2017

 

 

 

 

 

 

Mykid

 

 

 

 

 

 

 

 

B

NIR - Nasjonalt Introduksjonsregister

IMDI

 

 

 

Flyktningetjenesten

 

 

 

*

NLP (Edb lønn og personal)

AS EDB

 

 

 

 

Personalarkiv

 

 

K

Normatic

Normatic

 

 

 

 

 

 

 

 

IK- bygg

Norsk Kommunalteknisk Forening

 

 

Heidi Rønning

Tenknisk drift og anlegg

Styresystem for vedlikehald av bygg og anlegg

 

 

 

Office 365

Microsoft

 

 

 

 

Samhandlingsområde

 

 

K

PedIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPS - praktiske prosedyrer i sykepleietjenesten (VAR Health Care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promed

Promed AS

 

 

 

Fysioterapi

Fysioterapeut

Journalsystem

 

B

RessursStyring (RS) 

Tieto

 

 

 

 

 

 

 

 

RS Ajour

Tieto

 

 

 

 

 

 

 

 

RS Mobil

Tieto

 

 

 

 

 

 

 

 

RS Plan

Tieto

 

 

 

 

 

 

 

 

SD-system

NVM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio

Tieto

 

 

 

NAV sosialavdeling

Klientmapper 

Fagsystem

P

B

Socio

Tieto

 

 

 

NAV sosialavdeling

Klientmapper 

Fagsystem

P

B

Sofie

Skattedirektoratet

 

 

 

 

Innfordring av skatt, skatteregnskap

 

 

K

Speedadmin

Speedware

 

 

Randi Anita Dale

Kulturskole

Søknad/Svar elevplass

 

 

K

System X

Hove Medical Systems

2011

 

 

Fræna legekontor

Privatarkiv 

 

 

B

Sysvak

Folkehelseinstituttet

 

 

 

Marita Jacobsen

Nasjonalt vaksinasjonsregister

 

 

*

Transponder (Meldingsbok)

Visma

 

 

 

Skoler

Meldingsflyt hjem/skole

 

E

B

Transponder (SMS)

Visma

 

 

 

Skoler

Meldingsflyt hjem/skole

 

E

 

Unique BV Pro

Hiadata

2000

2009

 

Barnevern

Klientmapper 

Fagsystem

P

B

Unique lønn/personal

Hiadata

 

 

 

 

 

 

 

B

Visma Enterprise HRM

Visma

01.01.2014

 

Eystein H. Skjærpe

Lønn/pers

Objektarkiv

Fagsystem

 

B

Visma Expence

Visma

 

 

 

Lønn/pers

Refusjon reiseregninger, kjøregodtgjørelse, utlegg

Fagsystem

 

 

Visma Familia

Visma

2009

 

 

 

Objektarkiv

Fagsystem

P

B

Visma Flyktning og voksenopplæring

Visma

apr.15

 

Eystein H. Skjærpe

Kari Småge

Objektarkiv

Fagsystem

P

B

Visma Flyt Sampro

Visma

 

 

 

 

 

Fagsystem

 

B

Visma Flyt skole

Visma

 

 

Eystein H. Skjærpe

Morten Smedegård

Objektarkiv

Fagsystem

 

B

Visma HRM (Personal)

Visma

 

 

 

 

 

Fagsystem

 

B

Visma link

Visma

 

 

 

 

 

Fagsystem

 

B

Visma Omsorg HSPro

Visma

 

 

 

 

 

Fagsystem

P

B

Visma oppvekst barnehage

Visma

2008

 

 

Elisabeth Kristiansen

Emnearkiv

Fagsystem

 

B

Visma oppvekst skole

Visma

 

 

 

 

Objektarkiv

Fagsystem

 

B

Visma Oppvekst timeplan

Visma

 

 

 

 

 

Fagsystem

 

 

Visma unique ansatt

Visma

 

 

 

 

 

Fagsystem

 

B

Visma Velferd Flyktning

Visma

 

 

 

 

 

Fagsystem

 

B

Winmed

 

 

 

 

 

Helsestasjon fengsel

Fagsystem

P

B

Wis skole

Waade Information System AS

 

 

 

 

Div. registreringer om elev, foresatte, ansatte. Info. vedr. sensorer, statistikk, karakterer,GSI-rapporter

Fagsystem

 

 

Laster...