Arkivplan - Fræna Kommune - under utarbeiding - 24.10.16

topp-kommune(2)

Fræna kommune sin arkivplan er under arbeid.

Formål for arkivplan i Fræna kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i  Frænakommune

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. Arkivplanen skal bidra til at Fræna kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlige organ plikter å ha arkiv, og de skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid."

Hovedformål

Hovedformålet med arkivplanen er kvalitetssikring av arkiv- og dokumentforvaltningen i kommunen. Det skal sikre innbyggernes krav til offentlighet samt innsyn i forvaltningens saksbehandling. 
I tillegg sikres dokumentasjon av juridiske forhold, saksbehandlingsmessige hensyn og kulturhistoriske interesser både for innbyggerne og for kommunen som rettslig organ og virksomhet.

Sekundært formål

Det sekundære formålet er å tilgjengeliggjøre informasjonen om rutiner, regler og ordningssystemer i arkivforvaltningen, både som informasjon til innbyggerne og som kunnskapsbase for saksbehandlerne.

Fræna kommune xx.xx.xxxx

**** *******

-rådmann-