Utskriftsvennlig versjon

Riksarkivarens bestemmelser

Riksarkivarens bestemmelser for offentlige arkiv

En samleoversikt over Riksarkivaren sine bestemmelser om håndtering av offentlige arkiv er samlet i en forskrift. Forskrift til arkivloven av 01.12.1999 nr. 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver. Forskriften er gjort gjeldende fra 01.01.2000 og er gitt med hjemmel i diverse paragrafer i arkivforskriften.

Forskriften finner du på Lovdata

Laster...