Arkivskapere/arkivserier

Kommunen utfører sin generelle saksbehandling i sak/arkivsystemet (ePhorte). Øvrig saksbehandling foregår i fagsystem.

Følgende arkivdeler er opprettet i ePhorte

ANLEGG

VA-anlegg og kommunale veier

BARN

Barn i barnehage

EIGEDOM

Eigedomsarkiv

ELEV

Elevarkiv

INTERIM

Interrimkommune Eide/Fræna

PERS

Personalarkiv

PLAN

Planarkiv

SAK1

Saksarkiv basert på k-koder

SAK2

Saksarkiv basert på k-koder

SAK3

Saksarkiv basert på k-koder

SGK

SGK-mapper (ikke i bruk)

SKATTB

Skatt bedrifter (ikke i bruk)

SKATTP

Persolige skatteytere (ikke i bruk)

UTV

Utvalgsbehandling

VOKS

Voksenopplæring

Laster...