Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oversikt fysiske arkiv

1.etg rådhuset

Sosial

Mors

 

 

 

1.etg rådhuset

Forvaltningskontoret

Pasientjournaler

Navn

2018

5 skap

           

1.etg rådhuset

Helse og sosial

D – Saks- og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem

K-kode

1974-1999

12,6

1.etg rådhuset

Sosialkontoret

Fleire seriar

Objekt

1972-2007

3,1

1.etg rådhuset

Helse og sosialstyre

A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

Dato

 

 

Arkivrom lønn

Lønn/personal

P – Personalforvaltning

Navn

1964-2018

31,5

Arkivrom Teknisk

Anlegg og drift

 

 

 

 

Arkivrom Teknisk

Arkivserie oppunder taket

 

 

 

 

Arkivrom Teknisk

Fræna brannstyre

A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

Dato

1959-1987

0.15

Arkivrom Teknisk

Fræna Tekniske utvalg

A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

Dato

1969-1986

0.3

Arkivrom Teknisk

Fræna bygningsråd

A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

Dato

1972-1987

1.5

Arkivrom Teknisk

Tekn etat

A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

Dato

1984-2005

1.5

Arkivrom Teknisk

Teknisk styre

A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

Dato

1988-2002

1

Arkivrom Teknisk

Teknisk drift og anlegg

Fleire seriar

Objekt

ukjent

68

Arkivrom Teknisk

Tekn. forv - plan

F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

Ikkje spesifisert

1969-2013

2 i skuffer

Arkivrom Teknisk

Tekn. Forvaltning - oppmåling

F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

Ikkje spesifisert

ukjent

0.75

Arkivrom Teknisk

Tekn forv.

F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

Objekt

1969-2008

20

Arkivrom Teknisk

Tekn etat

C – Journaler og andre overgripende registre

Dato

1968-2003

9

Arkivrom Teknisk

Tekn. etat

D – Saks- og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem

K-kode

2000-2007

12

Arkivrom Teknisk

Teknisk 

D – Saks- og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem

K-kode

1992-1999

12

Arkivrom Teknisk

Teknisk etat

D – Saks- og korrespondansearkiv etter organets hovedsystem

K-kode

1968-1999

22

Aureosen skole

Aureosen skole

Elevmapper

 

 

 

Farstad aldersheim

Farstad aldersheim

Mors

 

 

 

Fræna legekontor

Fræna legekontor

klientmapper?

 

 

 

Sentralarkiv

Malme skole

Fraværsprotokoll

Kronol.

1867-2010

 

Sentralarkiv

Malme skole

Karakterprotokoll

Kronol.

1923-1971

 

Sentralarkiv

Samfunn og utvikling. (skolekontoret)

Elevmapper

 

 

 

Sentralarkiv

Skolekontor

Sakarkiv 

 

 

 

Sentralarkiv

Spesialundervisning/logoped

Elevmapper

 

 

 

Sentralarkiv

Hustad skole 

karakterprotokoller etc 

 

1848-1882

 

Sentralarkiv

Arkiv grunnskole FUSK

Elevmapper

 

 

 

Sentralarkiv

Saksarkiv

Saksarkiv

 

 

 

Sentralarkiv

Kopibok

Kopibok

 

 

 

Sentralarkiv

Skulestyre/undervisningsstyre

 

 

 

 

Sentralarkiv

Realskole

 

 

 

 

Sentralarkiv

samfunn og utvikling

F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

Navn

ukjent

2,1

Sentralarkiv

Grunnskolen

F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

Navn

2007-2016

4.5

Sentralarkiv

Skolekontoret - Spesialundervisning

F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

Navn

ukjent

3,5

Sentralarkiv

Fræna kommunestyre

A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

År

1981-2005

1,75

Sentralarkiv

Fræna formannskap

A – Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

År

1981-2003

4,35

Tekn. tegningsskap

Tekn etat - kart

F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

Kartplatenr

1980-1997

0.5

Tornes skole

Tornes skole

Protokoller

 

 

 

     

 

 

 

Sentralarkivet

Overformynderiet 

F–O – Spesialserier innenfor hver enkelt arkivskapers fagområde

Alfabetisk innafor fødselsår

 

2

Sentralarkivet

Kringsjå aldersheim

Morsmapper

Alfabetisk innafor morsår

1881 - 1927

1

Sentralarkivet

Forvaltningskontroet

Morsmapper

Alfabetisk innafor morsår

2015 - 2017

1

Laster...