Arkivplan.no

Elektroniske system

Her skal samtlige av kommunen sine aktive arkivsystem registreres. Dette gjelder både saksbehandlingssystem og fagsystem.

Laster...