Arkivplan.no

Arkivdepot

I hht. § 5-1 i Arkivforskrifta skal alle arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv) deponeres til arkivdepot. Riksarkivaren har utarbeidet en normalinstruks, iverksatt 01.06.02, som spesifiserer krav til avlevering og tilbakelån.

Fræna kommune er medlem av IKA Møre og Romsdal og deponerer eldre arkiv dit.

Laster...