Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Fræna kommune innførte fullelektronisk arkivering 01.01.2008.

Systemadministrator har ansvar for å opprette og vedlikeholde brukerrettigheter og tilganger i ephorte. Ansvaret omfatter også arkivadministrasjon

Fræna kommune er med i et interkommunalt samarbeid - IKT Orkide - som består av 12 kommuner, som gjennom dette samarbeidet skal finne optimale løsninger til lavest kostnad gjennom stordriftsfordeler. Kommunene samarbeider om felles løsning for elektronisk arkiv/saksbehandlingsprogram. Serveren - som er plassert i Kristiansund og benevnes som "fellespunktet" - skal driftes 24 timer i døgnet, 7 dager pr. uke. Hver kommune har sitt område på denne serveren. Slik blir proveniensprinsippet ivaretatt. Samarbeidet med IKT Orkide opphører 31.12.18

Databasen har følgende oppbygging for Fræna kommune:

ARKIV

ARKIV

Betegnelse

Fra dato

Til dato

FRARK

Arkiv for Fræna kommune

01.01.08

 

JOURNALENHETER

Kode

Betegnelse

Avsluttet dato

JFR

Journalenhet Fræna

 

Ordningsprinsipper

Ordensprinsipp

Betegnelse

Ledetekst

Fra dato

Til dato

ANLEGG

Anlegg i vei/gate

Veinavn

01.01.08

 

BARN

Barn - fødselsnummer

Fødselsnummer

01.01.08

 

ELEV

Elevarkiv

Fødselsnr - navn

01.01.08

 

EMNE

K-Kode fagklasse /fellesklasse bokmål

Emnekode

01.01.08

 

GID

Grunneiendoms ID (gbnr)

Gårds-/bruksnr

01.01.08

 

KTILLEGG

K-Kode tilleggsklasse bokmål

Tilleggsklasse

01.01.08

 

PERS

Personalarkiv

Fødselsnummer - navn

01.01.08

 

PLANID

Planid

Plansaker

01.01.08

 

Kommunene benytter  KS sin K-kodenøkkel for klassering av emnebasert arkiv.

Arkivserier i sak-/arkivssystem Ephorte

Arkivdel

Betegnelse

Status

Fra   dato

Til   dato

ANLEGG

VA- anlegg og kommunale veier

A

01.01.08

 

BARN

Barn i barnehage

A

01.01.08

 

EIGEDOM

Eigedomsarkiv

A

01.01.08

 

ELEV

Elevarkiv

A

01.01.08

 

PERS

Personalarkiv

A

01.01.08

 

PLAN

Planarkiv

A

01.01.08

 

SAK1

Saksarkiv basert på K-koder

B

01.01.08

31.12.13

SAK2

Saksarkiv basert på K-koder

O

01.01.12

31.12.17

SAK3

Saksarkiv basert på K-koder

A

01.01.16

 

SGK

SGK- mapper

A

01.01.08

 

SKATTB

Skatt bedrift

A

01.01.08

 

SKATTP

Personlige skatteytere

A

01.01.08

 

UTV

Utvalgsbehandling

A

01.01.08

 

 

Laster...