Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Fræna kommune er med i et interkommunalt samarbeid - IKT Orkide - som består av 12 kommuner, som gjennom dette samarbeidet skal finne optimale løsninger til lavest kostnad gjennom stordriftsfordeler. Kommunene samarbeider om felles løsning for elektronisk arkiv/saksbehandlingsprogram. Serveren - som er plassert i Kristiansund og benevnes som "fellespunktet" - skal driftes 24 timer i døgnet, 7 dager pr. uke. Hver kommune har sitt område på denne serveren. Slik blir proveniensprinsippet ivaretatt. Samarbeidet med IKT Orkide opphører 31.12.18

Laster...