Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Arkivorganisering

Fræna og Eide kommuner etablerte i 2018 en felles IKT- funksjon i forbindelse med sammenslåing av kommunene

Tidligere var Fræna kommune med i et interkommunalt samarbeid - IKT Orkide - 12 kommuner, som gjennom dette samarbeidet skal finne optimale løsninger til lavest kostnad gjennom stordriftsfordeler. Kommunen hadde her felles løsning for elektronisk arkiv/saksbehandlingsprogram. Serveren - plassert i Kristiansund og benevnes som "fellespunktet" - skal driftes 24 timer i døgnet, 7 dager pr. uke. Hver kommune har sitt område på denne serveren. Slik blir proveniensprinsippet ivaretatt. Samarbeidet med IKT Orkide opphørte 31.12.18

Laster...